• Česky
  • English
  • German
  • French
  • Spanish
  • Italy
header2.jpg
MAC PARA
Importers
MAC SCHOOL
Technická kontrola
     

Technická kontrola

porozimetr


Co nezapomenout přibalit ke kluzáku!!! 
   Technický průkaz
   Zpáteční adresa + telefon + e-mail (pošleme potvrzení o přijetí kontroly)
   Stručný průvodní dopis s popisem požadovaných služeb
(Technická kontrola, oprava, výměna šňůr, výměna závěsů, konzultace, odhad ceny, zasílání news letterů na tvůj e-mail, atd.)
Co vytáhnout a neposílat !!! 
   Elektroniku (foťáky, navigace, varia atd.)
   Oblečení (kombinézy, lana, mapy, hůlky atd. )


Jak doručit kluzák na kontrolu?
   Osobně do provozovny 
Posíláš-li p. kluzák po někom jiném, přilož písemné pověření osoby s Tvou výbavou manipulovat (toto je důležité hlavně pro její vyzvednutí). Doporučujeme zpáteční odeslání kluzáku po kontrole přímo na Tvou adresu.
   Poštou
nejlépe jako obchodní balík, zabalen v pevné kartónové krabici
(dej si velmi záležet na pevnosti kartónové krabice a spoje nezapomeň podložit archem kartonu)
 Spedicí
zabalen v pevné kartónové krabici (dej si velmi záležet na pevnosti kartónové krabice a spoje nezapomeň podložit archem kartonu)


Jak technická kontrola probíhá:
 Příjem kluzáku
Tisk kontrolního protokolu s ústřižkem pro majitele při osobním doručení.
 Měření porosity na třech různých místech vrchlíku
Měří se náběžná hrana, vrchní a spodní pláště. Hodnota udává čas v sekundách, za který projde látkou 1 litr vzduchu.
 Pečlivá vizuální kontrola
 Na povrchu vrchlíku se hledají i ta nejmenší poškození, na všech šňůrách se kontroluje oplet a správné upevnění na volných koncích, kontrola karabinek a možné poškození šňůr ve spojení s nimi.
 Kontrola geometrie
Kontroluje se geometrie vrchlíku. Pakliže jsou shledány rozdíly mimo povolený limit, provádějí se korekce délek. Pokud je nutno vyměnit šňůry komplet, kontaktujeme majitele.
 Opravy
Menší opravy se provádějí automaticky, při větším rozsahu opravy kontaktujeme majitele.
 Vystavení výstupního protokolu, prodloužení technického průkazu, 
zabalení kluzáku do krabice a opatření štítkem s adresou.
 Ve chvíli, kdy je kluzák po kontrole připraven k odeslání,
je majitel informován pomocí SMS o částce a termínu doručení.
 Při osobním vyzvednutí je platba možná  pouze v hotovosti.


Přebalení záchranného padáku
 Záchranný padák necháváme minimálně jeden den vyvěšený,
aby látka ztratila „tvarovou paměť“.
 Poté je opět odborně složen do vnitřního kontejneru a do sedačky.
(Záchranný padák lze na počkání přebalit pouze tehdy, je-li již předem vyvěšen a předán na přebalení v pořádku. Tzn. Je spojen se sedačkou a není zamotán, či poškozen. Přebalení na počkání není standardní postup a je pouze možné po telefonické domluvě.)


Četnost technických kontrol
 První technická kontrola nového padákového kluzáku s modrým technickým průkazem se provádí po 100. nalétaných hodinách (po 35. nalétaných hodinách u motorového kluzáku), nebo po dvou letech od uvedení do provozu (viz. uvedené datum v technickém průkazu), dle toho, která ze skutečností nastane dříve.
 Dle metodického pokynu PK01/2014 LAAČR může inspektor u padákového kluzáku s typovým průkazem od certifikované zkušebny prodloužit Technický Průkaz pad.kluzáku až na dva roky
Každá další technická kontrola padákového padáku se provádí po 100. nalétaných hodinách nebo před datem uvedeném v technickém průkazu (viz. datum v technickém průkazu), dle toho, která ze skutečností nastane dříve.
Technické Průkazy MAC PARA kluzáků jsou prodlužovány o jeden rok u těchto kategorií kluzáků: tandem, kluzáky používané ve školách paraglidingu, motorové kluzáky, kluzáky starší 8. let a u kluzáků s Technickým Průkazem typu „Z“ (žlutý)
 Záchranný padák by měl být přebalen alespoň každých 6 měsíců, minimálně jednou ročně.


Jak dlouho budu mít kluzák na technické kontrole?
   Podzimní a zimní měsíce 
jsou nejlepším obdobím pro technickou kontrolu, neboť většinou nebývá příliš letové počasí. Pilot na svůj kluzák tolik nespěchá a v plné sezóně nepropásne žádný letový den.
   Začátkem jara
se každoročně opakuje situace, kdy musíme, z důvodů kapacity, pilotům sdělovat velmi dlouhé termíny TK. Jednoduše proto, že se u nás nahromadí velké, ale opravdu velké množství kluzáků na technickou kontrolu. Nechceš-li dlouho čekat na kontrolu svého kluzáku, nezapomeň tedy poslat svůj kluzák raději v neletovém období!


Odebírej MAC PARA Novinky a nezapomeneš na TK!
   Zaregistruješ-li se na této stránce Odebírat MAC PARA Novinky
budeš dostávat informace nejen o nových MAC PARA výrobcích a připravovaných akcích, ale také upozornění na vhodný termín technických kontrol.