• Česky
  • English
  • German
  • French
  • Spanish
  • Italy
header2.jpg
Filozofie
Filozofie ve sportu
Kvalita
Týmy
Výroba
Servis
FAQ
     

Údržba

 

Přečtěte si návod k použití

 

Pro všechny výrobky v leteckých sportech je nejdůležitější bezpečnost. Špatné či neodborné zacházení může způsobit závažné problémy.  MAC PARA nabízí poprodejní a kontrolní servis na své výrobky v místě sídla společnosti (viz. kontakty), nebo u našich autorizovaných prodejců (viz. importéři). 

Při jakýchkoliv pochybnostech, nás prosím kontaktujte na                         Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny  

 

Stav Vašeho padákového kluzáku a jeho životnost závisí na správném zacházení, skladování a péči, kterou mu věnujete. Dbejte proto na dodržování následujících bodů: 

Zvolte vhodné startoviště.  Dávejte si pozor na vyčnívající kořeny, ostré kameny, křoví nebo větve, které by mohly poškodit šňůry nebo vrchlík. 

Po přistání se snažte správným přitažením řidiček zabránit  spadnutí vrchlíku na náběžnou hranu. V opačném případě může dojít k roztržení plášťů nebo žeber. 

Nestoupejte na šňůry a vrchlík při přípravě ke startu. Snažte se vyhnout tahání vrchlíku a šňůr po zemi, je-li podklad kamenitý nebo jakkoliv jinak ostrý či drsný. Start na asfaltu nebo betonu vede jednoznačně k poškození opletu šňůr a prodření vrchlíku.

Padákový kluzák by neměl být vystavován slunečnímu svitu déle než nezbytně nutno. Ultrafialové záření způsobuje nejen ztrátu intenzity barvy kluzáku, ale s časem dochází k degradaci porosity a pevnosti tkaniny. Čekáte-li dlouho na startu na vhodné podmínky, kluzák by měl zůstat schován ve vnitřním ochranném obalu nebo batohu.

Ačkoliv se o vlhkém či mokrém vrchlíku zmiňují všechny příručky a knížky o padákových kluzácích, spousta pilotů stále podceňuje toto riziko.  Ztráta kvality tkaniny, ze které je kluzák vyroben, změna chování vrchlíku a změna geometrie šňůr a tím snížení výkonu kluzáku jsou důsledkem balení vlhkého nebo mokrého vrchlíku. Nebalte mokrý vrchlík. Nemáte-li jinou možnost, snažte se alespoň v co nejkratším čase usušit vrchlík, pokud možno na stíněném a dobře větraném místě.

Stane-li se, že vrchlík přijde do kontaktu s mořskou vodou, snažte se jej pečlivě propláchnout čistou vodou a poté usušit na stinném a větraném místě.

Nevystavujte kluzák teplotám vyšším teplotám (max. 50 °C). Nenechávejte je proto v autě v horkých dnech. K čištění vrchlíku použijte lehký mýdlový roztok vlažné vody. Nepoužívejte žádné chemikálie.

Létání při teplotě pod 5 °C může vést k zmrznutí kapilární vlhkosti obsažené ve tkanině a tím k narušení zátěru a zvýšení porosity. Létáte-li v zimě, platí o to více pravidlo o mokrém vrchlíku.

Ačkoliv létání na plážích nebo dunách zní velmi lákavě, snažte se mu raději vyhnout. Písek a mořská sůl jsou abrazivní materiály a dostanou-li se do komor kluzáku, vedou k poškození zátěru tkaniny. Takovýto kluzák ztrácí velmi rychle svou životnost a hodnotu. 

Nelétáte-li po dlouhou dobu (zima), snažte se kluzák uskladnit volně sbalený (né stlačený) na chladném a dobře větraném místě.

Pokud si nejste jisti životností kluzáku (např. po komplikovaném přistání), nebo máte-li pocit, že se změnily letové vlastnostmi kluzáku, kontaktujte přímo MAC PARA. 

Nechte si provést technickou prohlídku kluzáku každých 100 letových hodin. Startujete-li nebo přistáváte-li často ve vlhké trávě (motorové létání) doporučujeme nechat si provést kontrolu délek C a D šňůr v intervalu třech měsíců.